برای این که اسختدامم کنه مجبور شدم اصلی ترین مهارتمو نشونش بدم-با صدا ببینید-قسمت اول

0 views
0%